Persoonlijk en onafhankelijk hooradvies

Oorsuizen of tinnitus 

is het horen van geluiden zonder dat ervan buitenaf een geluid aan het oor wordt aangeboden. Naar schatting 30% van de bevolking heeft permanent oorsuizen. Toch ervaart slechts 4% van deze groep mensen dit als een ernstige klacht. Iedereen heeft wel eens een fluittoon in de oren, maar niet bij iedereen blijft deze langere tijd aanwezig. Hoe zou dat komen?

  
Een behandeling van tinnitus moet rekening houden met een veelheid aan beïnvloedende factoren.


Om deze reden is een samenwerking tussen verschillende disciplines met elk hun expertise naar onze mening onontbeerlijk.


Het doel van onze coaching is de persoon manieren aan te reiken om met het oorsuizen om te gaan, niet het oorsuizen wegnemen.


Interesse?
Neem gerust contact met ons op voor een eerste verkennend gesprek.

  

Maak kennis met ons Team:

  • Nele Boon. Audioloog en tinnituscoach.

Na afstuderen in 2014, startte ik als audioloog bij Studio d’OOR. Doorheen de jaren deed ik ervaring op in het behandelen van gehoorverlies en het preventief werken door middel van het aanmeten van gehoorbescherming. Ik kwam hierbij vaak in contact met mensen die tinnitusklachten ondervonden en voelde dat deze mensen meer nodig hadden. Ik besloot me dan ook te verdiepen in het fenomeen oorsuizen met als resultaat een gespecialiseerd traject specifiek voor mensen met tinnitus klachten. 

  • Eva Pleumeekers. Psycholoog en tinnituscoach.

Naast mijn studies als klinisch psycholoog en mijn postgraduaat gedragstherapie, ben ik mij sinds 2015 gaan toespitsen op de begeleiding van mensen met tinnitus, hyperacusis en misofonie. Ik heb in 2015 de Tinnitus Retraining Therapy van Jastreboff gevolgd. Momenteel is uit onderzoek gebleken dat gedragstherapie de voorkeursbehandeling is om met de last van tinnitusklachten om te gaan.

Vaak zien we dat stress en andere klachten (zoals vermoeidheid, angst, depressieve stemming, piekeren, spanning, slaapproblemen…) ervoor zorgen dat tinnitusklachten aanwezig blijven. Ik ga samen met de cliënt aan de slag om de begeleiding op maat te vormen. Onderdelen van de therapie zijn psycho-educatie (het geven van correcte info), aanpakken van vermijdingsgedrag, reguleren van aandacht en omgaan met spanning.

Afspraken maken

Voor aankoop batterijen en onderhoudsproducten kan u gewoon langskomen tijdens de openingsuren zonder afspraak.

Afspraak Aarschot

Afspraak Tienen Veemarkt